Menu
Základní škola a mateřská škola Kladeruby, okres Vsetín, příspěvková organizace
ZŠ a MŠ Kladeruby

Mateřská škola

Naše MŠ má jednu třídu, a proto výchovně vzdělávací činnost není speciálně zaměřena na určitý druh výchovy. Cílem naší společné práce je vytvářet školku rodinného typu ve smyslu zdravého rozvoje dítěte - prostředí, v němž má dítě pocit bezpečí a jistoty.

Náš Školní vzdělávací program "Zvídavé slunečnice"
je zpracován v deseti tématických blocích. Jednotlivé bloky vzcházejí z ročních období, svátků a lidových tradic. Program je po celý rok zaměřen na všestranný harmonický rozvoj dítěte s profilací výtvarných a hudebně-pohybových činností.

Nově získaných zkušeností z této oblasti využíváme hlavně při kulturních a společenských akcích pořádaných ve škole i na veřejnosti.

Dále se zaměřujeme na nápravu řečových vad a výuku anglického jazyka hravou formou. 

Také děti vedeme k poznávání a prožívání změn v přírodě v souvislosti se střídáním ročních období a zároveň také vytváříme celkový  kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí. 

Při každodenních činnostech – jak řízených, tak i spontánních, vytváříme podmínky pro individuální rozvoj každého dítěte, a to na základě jeho osobních předpokladů. S dětmi pracujeme ve skupinkách, jejichž velikost závisí vždy na individuálních možnostech dětí.

Vzdělávací činnost je založena na hře a prožitkovém učení. Probíhá v průběhu dne při všech aktivitách a situacích, které se během dne naskytnou. Spontánní činnost převládá nad řízenými. Vzdělávací činnosti jsou plánované do center aktivit. Po celý rok dětem nabízíme získávání poznatků na základě prožitků a experimentů.

Mateřská škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30