Menu
Základní škola a mateřská škola Kladeruby, okres Vsetín, příspěvková organizace
ZŠ a MŠ Kladeruby

Základní škola

Smyslem a cílem vzdělání je vybavit žáky naší školy souborem klíčových kompetencí, pomocí výchovně vzdělávacích strategií, které budou pro ně dosažitelné, a tím je připravit pro další život...

Školní vzdělávací program základního vzdělávání
"Škola - most do života" vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí  RVP ZV a z dlouhodobé koncepce školy, která je založena na dlouhodobém zkvalitňováním pedagogické práce a vytváření vlastní kultury školy navazující na tradici a historii školy a vycházející z vnitřní analýzy školy a z požadavků rodičů.

Našim hlavním cílem je:

 • poskytovat kvalitní vzdělání v klidné a přátelské atmosféře

 • nabídnout žákům osvojit si strategie učení a motivaci pro celoživotní učení

 • vést žáky ke komunikačním dovednostem, otevřené, smysluplné a účinné komunikaci

 • podněcovat žáky k tvořivému a kritickému myšlení, logickému a tvůrčímu myšlení

 • rozvíjet schopnosti argumentace při řešení problému 

 • rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

 • připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, které uplatňují svá práva a naplňují své povinnosti

 • vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě

 • učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný

 • vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi

 • pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu se svými reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s vlastními schopnostmi a osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní budoucím životě

Základní škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30